Kompiuterių ir periferinės įrangos tvarkymas

Tvarkome kompiuterius, skenerius, spausdintuvus, kopijavimo aparatus, interaktyvias lentas ir kitą techninę įrangą

Atliekame profilaktinius patikrinimus ir aptarnavimo darbus:

  vykdome technikos atnaujinimus,

  sutaisome arba pakeičiame sugedusius įrenginius,

  išvalome kompiuterius, spausdintuvus nuo susikaupusių dulkių, popieriaus bei dažų likučių,

  prižiūrime spausdintuvo mechaninius mazgus,

  keičiame susidėvėjusias mechanines dalis,

  tiekiame ir keičiame eksploatacines medžiagas darbo vietoje,

  kalibruojame spalvotus rašalinius ir lazerinius spausdintuvus,

  atliekame kitus kompiuterių ir periferinės įrangos darbus.